• Banner chạy dọc bên trái
Khoa hoc dau thau, Tư vấn đấu thầu Viện đào tạo và bồi dưỡng cán bộ xây dựng VDICT
Khoa hoc chi huy truong cong trinh, cấp chứng chỉ huy trưởng công trình Khoa hoc tu van giam sat, xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát tại Hà NộiLớp tư vấn giám sát, khóa học tư vấn giám sát uy tín tại Hà NộiKhóa học quản lý dự án, tập huấn Quản lý dự án tại Hà TĩnhKhóa học đấu thầu qua mạngKhoa hoc an toan lao dong, Cấp chứng nhận an toàn lao độngChung chi hanh nghe thiet ke

Áp dụng Luật Đấu thầu khi chọn nhà thầu dự án đói tác công tư, BT?

(23:56:13 22/05/2017)

Công ty của ông Trần Xuân Vịnh (VinhQLDA@gmail.com.) là Nhà đầu tư 1 dự án xây dựng – chuyển giao (BT). Dự án được thực hiện theo hình thức hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT). Công ty đã ban hành quy chế lựa chọn nhà thầu và áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu theo Luật Đấu thầu 43, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP để lựa chọn nhà thầu hay trực tiếp chỉ định thầu?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến về vấn đề này như sau:

  

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 thì đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất của nhà đầu tư được lựa chọn, doanh nghiệp phải ban hành quy định về lựa chọn nhà thầu để áp dụng thống nhất trong doanh nghiệp trên cơ sở bảo đảm mục tiêu công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. 

 

Bên cạnh đó, nội dung này cũng được quy định tại Điều 44 Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Vì vậy, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án phải ban hành quy chế lựa chọn nhà thầu để áp dụng thống nhất trong doanh nghiệp mình. 

 

Theo đó, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án không bắt buộc phải áp dụng nhưng có thể vận dụng quy định tại Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu để ban hành quy trình thủ tục lựa chọn nhà thầu cho phù hợp với điều kiện tổ chức, quản lý, vận hành hoạt động đầu tư và kinh doanh của mình. 

 

Trong trường hợp này, việc ban hành quy chế lựa chọn nhà thầu, bao gồm việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu (đấu thầu rộng rãi, chỉ định thầu...) đối với từng loại gói thầu thuộc thẩm quyền của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án trên cơ sở bảo đảm mục tiêu công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

 

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ XÂY DỰNG

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận

Chia sẻ bài viết facebook google twitter print email

Copyright 2013 © Viện đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Xây dựng - VDICT