• Banner chạy dọc bên trái
Khoa hoc dau thau, Tư vấn đấu thầu Viện đào tạo và bồi dưỡng cán bộ xây dựng VDICT
Khoa hoc chi huy truong cong trinh, cấp chứng chỉ huy trưởng công trình Khoa hoc tu van giam sat, xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát tại Hà NộiLớp tư vấn giám sát, khóa học tư vấn giám sát uy tín tại Hà NộiKhóa học quản lý dự án, tập huấn Quản lý dự án tại Hà TĩnhKhóa học đấu thầu qua mạngKhoa hoc an toan lao dong, Cấp chứng nhận an toàn lao độngChung chi hanh nghe thiet ke

Đăng Tải Thông Tin Năng Lực Hoạt Động Xây Dựng

(10:10:46 20/01/2016)

Để giúp các Chủ đầu tư, bên mời thầu có đủ thông tin về năng lực hoạt động xây dựng trước khi lựa chọn nhà thầu tham gia thi công, tư vấn...cho các gói thầu của mình thì thông tin về năng lực hoạt động của các tổ chức và cá nhân phải được kiểm tra xem xét trước khi đăng tải trên Website của Bộ Xây dựng một cách công khai, minh bạch theo nội dung của Thông tư 17/2016/TT-BXD có hiêu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 2016.

           Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng (nay là Nghị định 46/2015/NĐ-CP);

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (nay là Nghị định 59/2015/NĐ-CP);

Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 06 năm 2016  Quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng;  

 Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư Quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình.

 1- Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

a. Phạm vi điều chỉnh việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng

Thông tư này quy định việc cung cấp, tiếp nhận, xem xét, công bố và quản lý đăng tải thông tin về năng lực hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực:

 • Lập dự án đầu tư xây dựng công trình;
 • Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
 • Thiết kế quy hoạch xây dựng;
 • Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình;
 • Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;
 • Giám sát chất lượng công trình xây dựng;
 • Kiểm định, giám định chất lượng công trình xây dựng;
 • Khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng công trình. 

 

 Danh sách các tổ chức đã đựơc đăng tải trên Website http://nangluchdxd.xaydung.gov.vn/ của Bộ Xây dựng

Danh sách các tổ chức đã đựơc đăng tải trên Website http://nangluchdxd.xaydung.gov.vn/ của Bộ Xây dựng 

b. Đối tượng áp dụng đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng

 • Tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước có nhu cầu công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực nêu tại Khoản 1 Điều này trên lãnh thổ Việt Nam;
 • Các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng trong việc xem xét và quyết định công bố thông tin trên trang thông tin điện tử do mình quản lý; 
 • Chủ đầu tư, nhà đầu tư tham khảo thông tin về năng lực hoạt động xây dựng trong việc lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động xây dựng.

2- Công bố, quản lý và đăng tải thông tin về năng lực hoạt động xây dưng

 • Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ thông tin hợp lệ về năng lực hoạt động xây dựng do tổ chức, cá nhân cung cấp, Cơ quan đầu mối có trách nhiệm công bố thông tin trên trang thông tin điện tử do mình quản lý và có văn bản xác nhận đã công bố gửi cho tổ chức, cá nhân.
 • Bộ Xây dựng công bố trên trang thông tin điện tử về thông tin năng lực của tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng trên toàn quốc. Các thông tin tại trang www.moc.gov.vn về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân làm cơ sở để lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng thuộc các lĩnh vực nêu tại Khoản 1 Điều 1 của Thông tư này.

 3- Lợi ích của nhà thầu, cá nhân khi đăng tải thông tin về năng lực hoạt động xây dựng

 

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 159 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và Điều 69 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng có trách nhiệm cung cấp thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của mình tới cơ quan chuyên môn về xây dựng để đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử do cơ quan này quản lý.

Chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá về việc kê khai năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng của nhà thầu, cá nhân dự thầu làm cơ sở để lựa chọn nhà thầu, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng mà mình lựa chọn.

 


Doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có nhu cầu đăng tải thông tin về năng lực hoạt động xây dựng lên Website: www.moc.gov.vn của Bộ Xây dựng liên hệ:

 

 • Viện Đào Tạo Và Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng - VDICT
 • Địa chỉ: Số 23 ngõ 167 Tây Sơn - Đống Đa- Hà Nội
 • Tel: 043 5335212,  Hotline: 0962 741 668
 • Website: http://vdict.edu.vn/ - daotao@vdict.edu.vn

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận

Chia sẻ bài viết facebook google twitter print email

Copyright 2013 © Viện đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Xây dựng - VDICT