• Banner chạy dọc bên trái
Khoa hoc dau thau, Tư vấn đấu thầu Viện đào tạo và bồi dưỡng cán bộ xây dựng VDICT
Khoa hoc chi huy truong cong trinh, cấp chứng chỉ huy trưởng công trình Khoa hoc tu van giam sat, xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát tại Hà NộiLớp tư vấn giám sát, khóa học tư vấn giám sát uy tín tại Hà NộiKhóa học quản lý dự án, tập huấn Quản lý dự án tại Hà TĩnhKhóa học đấu thầu qua mạngKhoa hoc an toan lao dong, Cấp chứng nhận an toàn lao độngChung chi hanh nghe thiet ke

Nhà thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán có được nhận tư vấn Quản lý dự án cho gói thầu xây lắp trong cùng một dự án không?

(21:39:46 14/09/2018)

Tôi Tạ Công Thành (ở Quảng Ngãi): 09:35, Th 4, 12 thg 9 (2 ngày trước) đến DỊCH VỤ TƯ VẤN-VDICT xin hỏi: Nhà thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán có được nhận tư vấn Quản lý dự án cho gói thầu xây lắp trong cùng một dự án không? Rất mong Viện đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ Xây dựng trả lời giúp mình. Xin chân thành cảm ơn.

Trước hết phải hiểu rõ khái niệm thế nào là dịch vụ tư vấn? 

 

VIỆN ĐÀO TẠO VDICT XIN ĐƯỢC TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA ĐỘC GIẢ:

 

Tại Khoản 8, Điều 4 Luật Đấu thầu quy định: “Dịch vụ tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm: lập, đánh giá báo cáo quy hoạch, tổng sơ đồ phát triển, kiến trúc; khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường; khảo sát, lập thiết kế, dự toán; lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm tra, thẩm định; giám sát; quản lý dự án; thu xếp tài chính; kiểm toán, đào tạo, chuyển giao công nghệ; các dịch vụ tư vấn khác”.

Theo Khoản 3, Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định nhà thầu tư vấn có thể tham gia cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ tư vấn cho cùng một dự án, gói thầu bao gồm: Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, tư vấn giám sát.

 

Theo đó, nhà thầu tham dự thầu phải độc lập với chủ đầu tư, bên mời thầu, trường hợp nhà thầu thực hiện công việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công thì được tham dự thầu gói thầu tư vấn quản lý dự án theo quy định nêu trên nếu nội dung công việc của gói thầu quản lý dự án không liên quan trực tiếp đến gói thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công.


Cụ thể trong tình huống này: Phạm vi công việc Tư vấn quản lý dự án không bao gồm công việc: Quản lý, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, nghiệm thu, thanh quyết toán… đối với các gói thầu này.

 

Chuyên gia tư vấn đấu thầu_VDICT

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận

Chia sẻ bài viết facebook google twitter print email

Copyright 2013 © Viện đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Xây dựng - VDICT