• Banner chạy dọc bên trái
Khoa hoc dau thau, Tư vấn đấu thầu Viện đào tạo và bồi dưỡng cán bộ xây dựng VDICT
Khoa hoc chi huy truong cong trinh, cấp chứng chỉ huy trưởng công trình Khoa hoc tu van giam sat, xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát tại Hà NộiLớp tư vấn giám sát, khóa học tư vấn giám sát uy tín tại Hà NộiKhóa học quản lý dự án, tập huấn Quản lý dự án tại Hà TĩnhKhóa học đấu thầu qua mạngKhoa hoc an toan lao dong, Cấp chứng nhận an toàn lao độngChung chi hanh nghe thiet ke

Hoạt Động chuyên môn

Hoạt Động chuyên môn

 • Thành phố Hà Nội thành lập 5 Ban Quản lý dự án chuyên ngành

  Thành phố Hà Nội thành lập 5 Ban Quản lý dự án chuyên ngành

  (15:04:53 10/01/2017)

  VDICT, Ngày 31/12/2016, UBND TP Hà Nội đã tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập các Ban Quản lý dự án (QLDA) chuyên ngành thành phố Hà Nội. Theo Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức...

 • Ai là người có thẩm quyền giải quyết các tình huống trong đấu thầu

  Ai là người có thẩm quyền giải quyết các tình huống trong đấu thầu

  (00:34:04 28/11/2013)

 • Thẩm quyền phê duyệt KHĐT gói thầu tư vấn lập quy hoạch

  Thẩm quyền phê duyệt KHĐT gói thầu tư vấn lập quy hoạch

  (00:35:03 28/11/2013)

  Tỉnh A đang xây dựng KHĐT một số gói thầu dịch vụ tư vấn lập quy hoạch bao gồm quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện và quy hoạch ngành.

 • Tổng thầu EPC có phải áp dụng Luật Đấu thầu

  Tổng thầu EPC có phải áp dụng Luật Đấu thầu

  (00:21:01 28/11/2013)

  Hỏi: Công ty X được giao làm tổng thầu xây lắp (tổng thầu EPC) 1 dự án dưới hình thức Chỉ định thầu. Dự án sử dụng 100% vốn Nhà Nước, việc Chỉ định thầu đã được phê duyệt trong KHĐT theo đúng quy định.

 • Tách gói thầu EPC trong KHĐT

  Tách gói thầu EPC trong KHĐT

  (23:07:59 27/11/2013)

  Công ty A đã lập KHĐT đối với gói thầu EPC theo hình thức đấu thầu quốc tế. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, Công ty thấy có thể tách gói thầu thành 02 gói là EP (đấu thầu quốc tế) và C (đấu thầu trong nước) để tiết kiệm chi phí và để có thể tiến hành đấu thầu rộng rãi trong nước hoặc...

 • Đăng tải TBMT trên mạng hay trên báo đấu thầu?

  Đăng tải TBMT trên mạng hay trên báo đấu thầu?

  (23:13:55 27/11/2013)

  Theo Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH- BTC quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tảo trên Báo Đấu Thầu, tất cả các TBMT (Không phân biệt hạn mức) đều phải thực hiện đăng tải trên Báo Đấu thầu.

 • Có nên nêu giá gói thầu trong việc đăng tải thông tin gói thầu ?

  Có nên nêu giá gói thầu trong việc đăng tải thông tin gói thầu ?

  (23:11:54 27/11/2013)

  Hỏi: Có nên nêu giá gói thầu trong việc đăng tải thông tin gói thầu không ?

 • Ngôn ngữ trong HSMT

  Ngôn ngữ trong HSMT

  (23:27:52 27/11/2013)

  Công ty cổ phần A tổ chức đấu thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế một gói thầu MSHH. HSMT do BMT phát hành cho các nhà thầu gồm 01 bản tiếng Anh và 01 bản tiếng Việt. Trong HSMT có quy định “ HSDT cũng như tất cả các văn bản và tài liệu trao đổi giữa BMT và nhà thầu liên quan đến việc đấu thầu...

 • HSMT có nhất thiết phải thẩm định không?

  HSMT có nhất thiết phải thẩm định không?

  (23:42:50 27/11/2013)

  Hỏi: HSMT có nhất thiết phải thẩm định không?

 • Điều chỉnh HSMT

  Điều chỉnh HSMT

  (23:40:49 27/11/2013)

 • Quy định thời điểm đóng thầu thế nào cho phù hợp

  Quy định thời điểm đóng thầu thế nào cho phù hợp

  (23:36:48 27/11/2013)

  BMT tổ chức đấu thầu rộng rãi quốc tế gói thầu mua sắm vật tư, phụ tùng và thi công xây dựng công trình xử lý nước thải thành phố. TBMT được đăng liên tục 3 kỳ trên báo đấu thầu với nội dung bao gồm: thời gian bán HSMT từ 7h30 ngày 03/09/2010 đến trước 7h30 ngày 04/10/2010 (Trong giờ hành chính), thời điểm...

 • Về nội dung thời gian trong Kế hoạch đấu thầu

  Về nội dung thời gian trong Kế hoạch đấu thầu

  (23:46:46 27/11/2013)

  Hỏi: Về các thời gian trong KHĐT có phải ghi thời điểm cụ thể để bắt đầu và kết thúc không (ghi rõ tháng/quý và số ngày)? Ví dụ: thời gian lựa chọn nhà thầu là 70 ngày kể từ ngày phát hành HSMT trong tháng 8 đến tháng 10/2010

 • Phân biệt HSMT mua sắm hàng hóa và HSYC chào hàng cạnh tranh

  Phân biệt HSMT mua sắm hàng hóa và HSYC chào hàng cạnh tranh

  (23:17:45 27/11/2013)

  Trong MSHH, ngoài đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, hình thức chào hàng cạnh tranh cũng được áp dụng rất phổ biến. Khi áp dụng chào hàng cạnh tranh, tài liệu sử dụng là HSYC.

 • Điều kiện tiên quyết trong HSMT

  Điều kiện tiên quyết trong HSMT

  (23:36:43 27/11/2013)

  BMT thuộc UBND huyện X tổ chức đấu thầu gói thầu xây dựng công trình đường liên xã với nguồn vốn là ngân sách nhà nước. Một trong những điều vốn là ngân sách nhà nước. Một trong những điều kiện tiên quyết nêu trong HSMT là: “ Nhà thầu vi phạm pháp luật đấu thầu dưới bất kỳ hình thức nào, ở bất cứ...

 • Sơ tuyển bổ sung nhà thầu

  Sơ tuyển bổ sung nhà thầu

  (23:15:42 27/11/2013)

 • Giá trị đảm bảo dự thầu

  Giá trị đảm bảo dự thầu

  (23:38:40 27/11/2013)

  Hỏi: Giá trị đảm bảo dự thầu trong HSMT được xác định căn cứ giá gói thầu trong KHĐT. Giá dự toán của gói thầu được duyệt sau đó có giá trị thấp hơn giá gói thầu BMT tự điều chỉnh giá trị đảm báo dự thầu theo giá dự toán của gói thầu rồi phát hành HSMT. Việc điều chính trên của BMT đúng hay sai?

 • Ký bản gốc HSDT

  Ký bản gốc HSDT

  (23:06:39 27/11/2013)

  Một dự án đầu tư xây dựng do Ban Quản lý dự án thành phố A làm BMT,nguồn vốn ODA. Các gói thầu chính của dự án được tổ chức đấu thầu rộng rãi quốc tế và HSMT đã được phát hành đến các nhà thầu. Theo kế hoạch, vào tháng 3 năm 2011 sẽ mở thầu các gói này..

Copyright 2013 © Viện đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Xây dựng - VDICT