• Banner chạy dọc bên trái
Khoa hoc dau thau, Tư vấn đấu thầu Viện đào tạo và bồi dưỡng cán bộ xây dựng VDICT
Khoa hoc chi huy truong cong trinh, cấp chứng chỉ huy trưởng công trình Khoa hoc tu van giam sat, xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát tại Hà NộiLớp tư vấn giám sát, khóa học tư vấn giám sát uy tín tại Hà NộiKhóa học quản lý dự án, tập huấn Quản lý dự án tại Hà TĩnhKhóa học đấu thầu qua mạngKhoa hoc an toan lao dong, Cấp chứng nhận an toàn lao độngChung chi hanh nghe thiet ke

Tài liệu học

Tài liệu học

Xem theo đơn vị phát hành

STT Tên văn bản Cơ quan ban hành Năm phát hành Tải về
1

Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 của Quốc hội

Chính phủ 2013 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 của Quốc hội
2

Hướng dẫn thiết kế hệ thống quản lý tòa nhà - Phần 6

Học viện 12-01-2013 Hướng dẫn thiết kế hệ thống quản lý tòa nhà - Phần 6
3

Hợp đồng trong hoạt động xây dựng (Thầy Lê Văn Thịnh) - Phần 1

Học viện 12-01-2013 Hợp đồng trong hoạt động xây dựng (Thầy Lê Văn Thịnh) - Phần 1
4

Hợp đồng trong hoạt động xây dựng (Thầy Lê Văn Thịnh) - Phần 2

Học viện 12-01-2013 Hợp đồng trong hoạt động xây dựng (Thầy Lê Văn Thịnh) - Phần 2
5

Hợp đồng trong hoạt động xây dựng (Thầy Lê Văn Thịnh) - Phần 3

Học viện 12-01-2013 Hợp đồng trong hoạt động xây dựng (Thầy Lê Văn Thịnh) - Phần 3
6

Hướng dẫn thiết kế hệ thống quản lý tòa nhà - Phần 1

Học viện 12-01-2013 Hướng dẫn thiết kế hệ thống quản lý tòa nhà - Phần 1
7

Hướng dẫn thiết kế hệ thống quản lý tòa nhà - Phần 2

Học viện 12-01-2013 Hướng dẫn thiết kế hệ thống quản lý tòa nhà - Phần 2
8

Hướng dẫn thiết kế hệ thống quản lý toà nhà - Phần 3

Học viện 12-01-2013 Hướng dẫn thiết kế hệ thống quản lý toà nhà - Phần 3
9

Hướng dẫn thiết kế hệ thống quản lý tòa nhà - Phần 4

Học viện 12-01-2013 Hướng dẫn thiết kế hệ thống quản lý tòa nhà - Phần 4
10

Hướng dẫn thiết kế hệ thống quản lý tòa nhà - Phần 5

Học viện 12-01-2013 Hướng dẫn thiết kế hệ thống quản lý tòa nhà - Phần 5
11

Hướng dẫn thiết kế hệ thống quản lý tòa nhà - Phần 6

Học viện 12-01-2013 Hướng dẫn thiết kế hệ thống quản lý tòa nhà - Phần 6
12

Giáo trình thi công nhà cao tầng

Học viện 12-01-2013 Giáo trình thi công nhà cao tầng
13

Giám sát thi công và nghiệm thu nền móng công trình

Học viện 12-01-2013 Giám sát thi công và nghiệm thu nền móng công trình
14

Cải thiện DKLD cho cán bộ quận huyện xã phường (Thầy Lê Văn Thịnh)

Học viện 12-01-2013 Cải thiện DKLD cho cán bộ quận huyện xã phường (Thầy Lê Văn Thịnh)
15

Luật sửa đổi, bổ sung điều 126 của Luật Nhà ở và điều 121 của Luật Đất đai, số 34/2009/QH12 của Quốc hội

Học viện 18-06-2009 Luật sửa đổi, bổ sung điều 126 của Luật Nhà ở và điều 121 của Luật Đất đai, số 34/2009/QH12 của Quốc hội
16

Hướng dẫn thiết kế hệ thống quản lý tòa nhà - Phần 1

Học viện 12-01-2013 Hướng dẫn thiết kế hệ thống quản lý tòa nhà - Phần 1
17

Hướng dẫn thiết kế hệ thống quản lý tòa nhà - Phần 2

Học viện 12-01-2013 Hướng dẫn thiết kế hệ thống quản lý tòa nhà - Phần 2
18

Hướng dẫn thiết kế hệ thống quản lý toà nhà - Phần 3

Học viện 12-01-2013 Hướng dẫn thiết kế hệ thống quản lý toà nhà - Phần 3
19

Hướng dẫn thiết kế hệ thống quản lý tòa nhà - Phần 4

Học viện 12-01-2013 Hướng dẫn thiết kế hệ thống quản lý tòa nhà - Phần 4
20

Hướng dẫn thiết kế hệ thống quản lý tòa nhà - Phần 5

Học viện 12-01-2013 Hướng dẫn thiết kế hệ thống quản lý tòa nhà - Phần 5
21

Hợp đồng trong hoạt động xây dựng (Thầy Lê Văn Thịnh) - Phần 4

Học viện 12-01-2013 Hợp đồng trong hoạt động xây dựng (Thầy Lê Văn Thịnh) - Phần 4
22

Luật Quy hoạch đô thị, số 30/2009/QH12 của Quốc hội

Bộ Xây Dựng 16-07-2009 Luật Quy hoạch đô thị, số 30/2009/QH12 của Quốc hội
23

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 của Quốc hội

Bộ Xây Dựng 12-07-2006 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 của Quốc hội
24

Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 của Quốc hội

Chính phủ 12-07-2006 Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 của Quốc hội
25

QĐ 957/QĐ-BXD-Chi phí QLDA và Tư vấn Đầu Tư XD

Bộ Xây Dựng 2009 QĐ 957/QĐ-BXD-Chi phí QLDA và Tư vấn Đầu Tư XD
26

Ngân hàng câu hỏi thi sát hạch CCHN Đấu thầu

Bộ Kế Hoạch Đầu Tư 2018 Ngân hàng câu hỏi thi sát hạch CCHN Đấu thầu

Copyright 2013 © Viện đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Xây dựng - VDICT