• Banner chạy dọc bên trái
Khoa hoc dau thau, Tư vấn đấu thầu Viện đào tạo và bồi dưỡng cán bộ xây dựng VDICT
Khoa hoc chi huy truong cong trinh, cấp chứng chỉ huy trưởng công trình Khoa hoc tu van giam sat, xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát tại Hà NộiLớp tư vấn giám sát, khóa học tư vấn giám sát uy tín tại Hà NộiKhóa học quản lý dự án, tập huấn Quản lý dự án tại Hà TĩnhKhóa học đấu thầu qua mạngKhoa hoc an toan lao dong, Cấp chứng nhận an toàn lao độngChung chi hanh nghe thiet ke

Thuê đơn vị tư vấn làm bên mời thầu

(09:57:27 26/06/2020)

Điều 4 Luật Đấu thầu quy định Bên mời thầu là cơ quan, tổ chức có chuyên môn và năng lực để thực hiện các hoạt động đấu thầu, bao gồm chủ đầu tư hoặc tổ chức do chủ đầu tư quyết định thành lập hoặc lựa chọn.

Công ty ông Đỗ Gia Hưng (TP Hà Nội) làm tư vấn đấu thầu, được trung tâm kiểm định X (chủ đầu tư) thuê tư vấn đấu thầu lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu xây lắp Y. Khi ký hợp đồng, công ty ông Hưng được chủ đầu tư ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ của bên mời thầu như đăng tải thông báo mời thầu, làm rõ hồ sơ dự thầu, đánh giá HSDT và thương thảo hợp đồng với nhà thầu...

Ông Hưng hỏi, đơn vị tư vấn đấu thầu của ông có phải quyết định thành lập bên mời thầu và trung tâm X (chủ đầu tư) có cần phải lập quyết định thành lập bên mời thầu hay không?

Chuyên gia Tư vấn đấu thầu-Viện đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điểm a, Khoản 3, Điều 4 Luật Đấu thầu quy định bên mời thầu là cơ quan, tổ chức có chuyên môn và năng lực để thực hiện các hoạt động đấu thầu, bao gồm chủ đầu tư hoặc tổ chức do chủ đầu tư quyết định thành lập hoặc lựa chọn.

 

Điều 74-Trách nhiệm của chủ đầu tư: Tại Khoản 3.Quyết định thành lập bên mời thầu với nhân sự đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật này. Trường hợp nhân sự không đáp ứng, phải tiến hành lựa chọn một tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp để làm bên mời thầu hoặc thực hiện một số nhiệm vụ của bên mời thầu.

Đối với trường hợp của ông Hưng, nếu trong hợp đồng ký kết giữa chủ đầu tư và đơn vị tư vấn có nội dung thuê đơn vị tư vấn làm bên mời thầu thì đơn vị tư vấn sẽ làm bên mời thầu của gói thầu, thực hiện các trách nhiệm của bên mời thầu.

 

Chuyên gia Tư vấn đấu thầu VDICT

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận

Chia sẻ bài viết facebook google twitter print email

Copyright 2013 © Viện đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Xây dựng - VDICT