• Banner chạy dọc bên trái
Khoa hoc dau thau, Tư vấn đấu thầu Viện đào tạo và bồi dưỡng cán bộ xây dựng VDICT
Khoa hoc chi huy truong cong trinh, cấp chứng chỉ huy trưởng công trình Khoa hoc tu van giam sat, xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát tại Hà NộiLớp tư vấn giám sát, khóa học tư vấn giám sát uy tín tại Hà NộiKhóa học quản lý dự án, tập huấn Quản lý dự án tại Hà TĩnhKhóa học đấu thầu qua mạngKhoa hoc an toan lao dong, Cấp chứng nhận an toàn lao độngChung chi hanh nghe thiet ke

Nghi dinh so 15/2013/NĐ-CP

Thư viện tài liệu

Xem theo đơn vị phát hành

STT Tên văn bản Cơ quan ban hành Năm phát hành Tải về
1

Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT

Bộ Kế Hoạch Đầu Tư 2017 Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT
2

Nghị Định 59/2015/NĐ_CP về Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Chính phủ 2015 Nghị Định 59/2015/NĐ_CP về Quản lý dự án đầu tư xây dựng
3

Thông tơ 03/2015 Mẫu HSMT Xây lắp

Bộ Kế Hoạch Đầu Tư 2015 Thông tơ 03/2015 Mẫu HSMT Xây lắp
4

Nghị định 37/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng

Chính phủ 2015 Nghị định 37/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
5

Nghị định 32/2015/NĐ-CP Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Chính phủ 2015 Nghị định 32/2015/NĐ-CP Quản lý chi phí đầu tư xây dựng
6

HSYC DVTV-2015

Bộ Kế Hoạch Đầu Tư 2015 HSYC DVTV-2015
7

HSMT DVTV-2015

Bộ Kế Hoạch Đầu Tư 2015 HSMT DVTV-2015
8

HSMQT-DVTV-2015

Bộ Kế Hoạch Đầu Tư 2015 HSMQT-DVTV-2015
9

Thông tư 10-2013-Bộ Xây Dựng-Phụ lục1

Bộ Xây Dựng 2013 Thông tư 10-2013-Bộ Xây Dựng-Phụ lục1
10

Thông tư 10-2013-Bộ Xây Dựng-Phụ lục2-3-4-5-6-7-8

Bộ Xây Dựng 2013 Thông tư 10-2013-Bộ Xây Dựng-Phụ lục2-3-4-5-6-7-8
11

Thông tư 10-2010-TT- Bộ KHĐT

Bộ Kế Hoạch Đầu Tư 2010 Thông tư 10-2010-TT- Bộ KHĐT
12

Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 của Quốc hội

Chính phủ 2013 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 của Quốc hội
13

Thông tư 03-2011-BXD- Kiểm định-Giám định CLCT

Bộ Xây Dựng 2011 Thông tư 03-2011-BXD- Kiểm định-Giám định CLCT
14

Thông tư 27-2013-TT-Bo LDTBXH

Bộ Lao Động Thương Binh Và Xã Hội 2013 Thông tư 27-2013-TT-Bo LDTBXH
15

Hướng dẫn thiết kế hệ thống quản lý tòa nhà - Phần 6

Học viện 12-01-2013 Hướng dẫn thiết kế hệ thống quản lý tòa nhà - Phần 6
16

Hợp đồng trong hoạt động xây dựng (Thầy Lê Văn Thịnh) - Phần 1

Học viện 12-01-2013 Hợp đồng trong hoạt động xây dựng (Thầy Lê Văn Thịnh) - Phần 1
17

Hợp đồng trong hoạt động xây dựng (Thầy Lê Văn Thịnh) - Phần 2

Học viện 12-01-2013 Hợp đồng trong hoạt động xây dựng (Thầy Lê Văn Thịnh) - Phần 2
18

Hợp đồng trong hoạt động xây dựng (Thầy Lê Văn Thịnh) - Phần 3

Học viện 12-01-2013 Hợp đồng trong hoạt động xây dựng (Thầy Lê Văn Thịnh) - Phần 3
19

Hướng dẫn thiết kế hệ thống quản lý tòa nhà - Phần 1

Học viện 12-01-2013 Hướng dẫn thiết kế hệ thống quản lý tòa nhà - Phần 1
20

Hướng dẫn thiết kế hệ thống quản lý tòa nhà - Phần 2

Học viện 12-01-2013 Hướng dẫn thiết kế hệ thống quản lý tòa nhà - Phần 2
21

Hướng dẫn thiết kế hệ thống quản lý toà nhà - Phần 3

Học viện 12-01-2013 Hướng dẫn thiết kế hệ thống quản lý toà nhà - Phần 3
22

Hướng dẫn thiết kế hệ thống quản lý tòa nhà - Phần 4

Học viện 12-01-2013 Hướng dẫn thiết kế hệ thống quản lý tòa nhà - Phần 4
23

Hướng dẫn thiết kế hệ thống quản lý tòa nhà - Phần 5

Học viện 12-01-2013 Hướng dẫn thiết kế hệ thống quản lý tòa nhà - Phần 5
24

Hướng dẫn thiết kế hệ thống quản lý tòa nhà - Phần 6

Học viện 12-01-2013 Hướng dẫn thiết kế hệ thống quản lý tòa nhà - Phần 6
25

Giáo trình thi công nhà cao tầng

Học viện 12-01-2013 Giáo trình thi công nhà cao tầng
26

Giám sát thi công và nghiệm thu nền móng công trình

Học viện 12-01-2013 Giám sát thi công và nghiệm thu nền móng công trình
27

Cải thiện DKLD cho cán bộ quận huyện xã phường (Thầy Lê Văn Thịnh)

Học viện 12-01-2013 Cải thiện DKLD cho cán bộ quận huyện xã phường (Thầy Lê Văn Thịnh)
28

Luật sửa đổi, bổ sung điều 126 của Luật Nhà ở và điều 121 của Luật Đất đai, số 34/2009/QH12 của Quốc hội

Học viện 18-06-2009 Luật sửa đổi, bổ sung điều 126 của Luật Nhà ở và điều 121 của Luật Đất đai, số 34/2009/QH12 của Quốc hội
29

Hướng dẫn thiết kế hệ thống quản lý tòa nhà - Phần 1

Học viện 12-01-2013 Hướng dẫn thiết kế hệ thống quản lý tòa nhà - Phần 1
30

Hướng dẫn thiết kế hệ thống quản lý tòa nhà - Phần 2

Học viện 12-01-2013 Hướng dẫn thiết kế hệ thống quản lý tòa nhà - Phần 2
31

Hướng dẫn thiết kế hệ thống quản lý toà nhà - Phần 3

Học viện 12-01-2013 Hướng dẫn thiết kế hệ thống quản lý toà nhà - Phần 3
32

Hướng dẫn thiết kế hệ thống quản lý tòa nhà - Phần 4

Học viện 12-01-2013 Hướng dẫn thiết kế hệ thống quản lý tòa nhà - Phần 4
33

Hướng dẫn thiết kế hệ thống quản lý tòa nhà - Phần 5

Học viện 12-01-2013 Hướng dẫn thiết kế hệ thống quản lý tòa nhà - Phần 5
34

Hợp đồng trong hoạt động xây dựng (Thầy Lê Văn Thịnh) - Phần 4

Học viện 12-01-2013 Hợp đồng trong hoạt động xây dựng (Thầy Lê Văn Thịnh) - Phần 4
35

Luật Quy hoạch đô thị, số 30/2009/QH12 của Quốc hội

Bộ Xây Dựng 16-07-2009 Luật Quy hoạch đô thị, số 30/2009/QH12 của Quốc hội
36

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 của Quốc hội

Bộ Xây Dựng 12-07-2006 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 của Quốc hội
37

Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 của Quốc hội

Chính phủ 12-07-2006 Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 của Quốc hội
38

Nghị định 63/2014/NĐ-CP Hướng dẫn chi tiết thực hiện Luật đấu thầu mới số 43/2013/QH13

Chính phủ 2014 Nghị định 63/2014/NĐ-CP Hướng dẫn chi tiết thực hiện Luật đấu thầu mới số 43/2013/QH13
39

QĐ 957/QĐ-BXD-Chi phí QLDA và Tư vấn Đầu Tư XD

Bộ Xây Dựng 2009 QĐ 957/QĐ-BXD-Chi phí QLDA và Tư vấn Đầu Tư XD
40

Nghị định 46/2015/NĐ-CP về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Chính phủ 2015 Nghị định 46/2015/NĐ-CP về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Copyright 2013 © Viện đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Xây dựng - VDICT