• Banner chạy dọc bên trái
Khoa hoc dau thau, Tư vấn đấu thầu Viện đào tạo và bồi dưỡng cán bộ xây dựng VDICT
Khoa hoc chi huy truong cong trinh, cấp chứng chỉ huy trưởng công trình Khoa hoc tu van giam sat, xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát tại Hà NộiLớp tư vấn giám sát, khóa học tư vấn giám sát uy tín tại Hà NộiKhóa học quản lý dự án, tập huấn Quản lý dự án tại Hà TĩnhKhóa học đấu thầu qua mạngKhoa hoc an toan lao dong, Cấp chứng nhận an toàn lao độngChung chi hanh nghe thiet ke

Hành nghề thiết kế, quy hoạch

(17:33:20 05/12/2013)

Theo nội dung củ Thông tư 12/2009/TT-BXD, Cá nhân khi tham gia vào hoạt động xây dựng: Hành kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng, hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình phải có Chứng chỉ hành nghề xây dựng theo lĩnh vưc phù hợp với chuyên nghành đào tạo. Căn cứ vào trình độ chuyên môn và kinh nghiệm hoạt động xây dựng của người xin cấp chứng chỉ hành nghề để xét cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân đó hoạt động các lĩnh vực sau đây:

 Tư vấn xin cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế hoạt động xây dựng

 Dịch vụ Tư vấn “Uy tín - chất lượng- nhanh gọn” phù hợp hoặc trái với chuyên nghành đào tạo đảm bảo nhanh gọn thuận tiện cho khách hàng.

Kỹ sư thiết kế kết cấu

 CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KỸ SƯ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

 • Thiết kế quy hoạch xây dựng.

 • Thiết kế kiến trúc công trình.

 • Thiết kế nội ngoại thất công trình

 • Thiết kế xây dựng bao gồm các lĩnh vực chủ yếu:

 • Thiết kế kết cấu công trình.

 • Thiết kế điện công trình.

 • Thiết kế cơ điện công trình.

 • Thiết kế cấp- thoát nước.

 • Thiết kế cấp nhiệt.

 • Thiết kế thông gió, điều hoà không khí.

 • Thiết kế mạng thông tin- liên lạc trong công trình xây dựng.

 • Thiết kế phòng cháy- chữa cháy.

 • Thiết kế giao thông.

1. Điều kiện chung:

a) Có quyền công dân và có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có giấy phép cư trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;

b) Có đạo đức nghề nghiệp và có hồ sơ xin cấp chứng chỉ theo quy định tại Điều 7 của Thông tư này và đã nộp lệ phí theo quy định.

2. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình:

a) Chứng chỉ hành nghề thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng Hạng I: Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế, thẩm định, thẩm tra thiết kế phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 2 (hai) công trình cấp II và đã tham gia thiết kế, thẩm định, thẩm tra thiết kế ít nhất 1 (một) công trình cấp I trở lên cùng loại với công trình ghi trong chứng chỉ hành nghề;

b) Chứng chỉ hành nghề thiết kế, thẩm tra Hạng II: Đã làm chủ trì thiết kế, thẩm định, thẩm tra thiết kế phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 5 (năm) công trình cấp III và đã tham gia thiết kế, thẩm định, thẩm tra thiết kế ít nhất 1 (một) công trình cấp II trở lên cùng loại với công trình ghi trong chứng chỉ hành nghề;

c) Chứng chỉ hành nghề thiết kế, thẩm tra Hạng III: Đã tham gia thiết kế, thẩm định, thẩm tra thiết kế phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 3 (ba) công trình cấp III hoặc 5 (năm) công trình cấp IV cùng loại với công trình ghi trong chứng chỉ hành nghề.

3. Phạm vi hoạt động:

a)  Chứng chỉ hành nghề thiết kế, thẩm tra Hạng I: Được làm chủ nhiệm, chủ trì thiết kế, chủ trì thẩm tra thiết kế các cấp công trình cùng loại đối với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề. Được làm chủ nhiệm lập tất cả các nhóm dự án cùng loại dự án được cấp chứng chỉ hành nghề;

b)  Chứng chỉ hành nghề thiết kế, thẩm tra Hạng II: Được làm chủ nhiệm, chủ trì thiết kế, chủ trì thẩm tra thiết kế công trình cấp II trở xuống cùng loại đối với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề. Được làm chủ nhiệm lập dự án nhóm B, nhóm C cùng loại dự án được cấp chứng chỉ hành nghề;

 

c)  Chứng chỉ hành nghề thiết kế, thẩm tra Hạng III: Được làm chủ nhiệm, chủ trì thiết kế, chủ trì thẩm tra thiết kế công trình cấp III, cấp IV cùng loại đối với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề. Được làm chủ nhiệm lập dự án nhóm C cùng loại dự án được cấp chứng chỉ hành nghề.

 HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THIẾT KẾ-THẨM TRA:

 • 2 Bằng tốt nghiệp - (công chứng)
 • 2 Chứng minh thư - (công chứng)
 • 3 ảnh ( 3*4 )

Yêu cầu : 

 • 05 năm kinh nghiệm đối với tốt nghiệp ĐH);
 • Có bằng đại học và 05 năm kinh nghiệm tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng.

 ( số năm kinh nghiệm tính từ ngày, tháng, năm ghi trên bằng tốt nghiệp tới thời điểm xin cấp chứng chỉ)

 CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ (Tham khảo)

 • Nghiệp vụ đấu thầu (Nghị định 63/2014/NĐ-CP )
 • Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (theo thông tư 25/2009/TT-BXD)
 • Nghiệp vụ đấu thầu và quản lý dự án đầu tư xd công trình
 • Giám đốc tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
 • Giám sát thi công xdct cấp chứng nhận 3 lv (xd dân dụng, công nghiệp, htkt; giao thông; thủy lợi – thủy điện)
 • Bồi dưỡng nghiệp vụ chỉ huy trưởng công trình xây dựng

Tư vấn xin cấp Chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng tốt nhất

 

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận

Chia sẻ bài viết facebook google twitter print email

Copyright 2013 © Viện đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Xây dựng - VDICT