• Banner chạy dọc bên trái
Khoa hoc dau thau, Tư vấn đấu thầu Viện đào tạo và bồi dưỡng cán bộ xây dựng VDICT
Khoa hoc chi huy truong cong trinh, cấp chứng chỉ huy trưởng công trình Khoa hoc tu van giam sat, xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát tại Hà NộiLớp tư vấn giám sát, khóa học tư vấn giám sát uy tín tại Hà NộiKhóa học quản lý dự án, tập huấn Quản lý dự án tại Hà TĩnhKhóa học đấu thầu qua mạngKhoa hoc an toan lao dong, Cấp chứng nhận an toàn lao độngChung chi hanh nghe thiet ke

Quyết định

Thông tư

Xem theo đơn vị phát hành

STT Tên văn bản Cơ quan ban hành Năm phát hành Tải về
1

Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT

Bộ Kế Hoạch Đầu Tư 2017 Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT
2

Thông tơ 03/2015 Mẫu HSMT Xây lắp

Bộ Kế Hoạch Đầu Tư 2015 Thông tơ 03/2015 Mẫu HSMT Xây lắp
3

HSYC DVTV-2015

Bộ Kế Hoạch Đầu Tư 2015 HSYC DVTV-2015
4

HSMT DVTV-2015

Bộ Kế Hoạch Đầu Tư 2015 HSMT DVTV-2015
5

HSMQT-DVTV-2015

Bộ Kế Hoạch Đầu Tư 2015 HSMQT-DVTV-2015
6

Thông tư 10-2013-Bộ Xây Dựng-Phụ lục1

Bộ Xây Dựng 2013 Thông tư 10-2013-Bộ Xây Dựng-Phụ lục1
7

Thông tư 10-2013-Bộ Xây Dựng-Phụ lục2-3-4-5-6-7-8

Bộ Xây Dựng 2013 Thông tư 10-2013-Bộ Xây Dựng-Phụ lục2-3-4-5-6-7-8
8

Thông tư 10-2010-TT- Bộ KHĐT

Bộ Kế Hoạch Đầu Tư 2010 Thông tư 10-2010-TT- Bộ KHĐT
9

Thông tư 03-2011-BXD- Kiểm định-Giám định CLCT

Bộ Xây Dựng 2011 Thông tư 03-2011-BXD- Kiểm định-Giám định CLCT
10

Thông tư 27-2013-TT-Bo LDTBXH

Bộ Lao Động Thương Binh Và Xã Hội 2013 Thông tư 27-2013-TT-Bo LDTBXH
11

Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT

Bộ Kế Hoạch Đầu Tư 2015 Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT

Copyright 2013 © Viện đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Xây dựng - VDICT