• Banner chạy dọc bên trái
Khoa hoc dau thau, Tư vấn đấu thầu Viện đào tạo và bồi dưỡng cán bộ xây dựng VDICT
Khoa hoc chi huy truong cong trinh, cấp chứng chỉ huy trưởng công trình Khoa hoc tu van giam sat, xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát tại Hà NộiLớp tư vấn giám sát, khóa học tư vấn giám sát uy tín tại Hà NộiKhóa học quản lý dự án, tập huấn Quản lý dự án tại Hà TĩnhKhóa học đấu thầu qua mạngKhoa hoc an toan lao dong, Cấp chứng nhận an toàn lao độngChung chi hanh nghe thiet ke

Gia hạn thực hiện hợp đồng

(17:58:49 25/04/2014)

Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV đề nghị Chủ đầu tư chấp thuận gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng “Tư vấn thiết kế và giám sát thuộc dự án giảm thất thoát nước TPHCM”

Gia hạn thực hiện hợp đồng (Thực hiện dự án giảm thất thoát nước)

     Hỏi: Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 143/TCT-GTTN ngày 14/01/2014 của Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV đề nghị chấp thuận gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng “Tư vấn thiết kế và giám sát thuộc dự án giảm thất thoát nước TPHCM”.Trả lời (của Bộ Xây dựng):

   Việc lựa chọn nhà thầu thực hiện theo các quy định của Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11, Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 và Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan.

     Việc điều chỉnh tiến độ hợp đồng trong hoạt động xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật tương ứng với từng thời kỳ. Theo đó, các trường hợp được điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng, thẩm quyền điều chỉnh đã được quy định tại Điều 38 của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

     Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV căn cứ vào quy định tại Điều 38 của Nghị định này để điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng cho phù hợp với nội dung hợp đồng đã ký và quy định của pháp luật.

Nội dung trong tình huống giải đáp tại Khóa học đấu thầu.

Báo Xây dựng điện tử ngày 18/3/2014

 

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận

Chia sẻ bài viết facebook google twitter print email

Copyright 2013 © Viện đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Xây dựng - VDICT