• Banner chạy dọc bên trái
Khoa hoc dau thau, Tư vấn đấu thầu Viện đào tạo và bồi dưỡng cán bộ xây dựng VDICT
Khoa hoc chi huy truong cong trinh, cấp chứng chỉ huy trưởng công trình Khoa hoc tu van giam sat, xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát tại Hà NộiLớp tư vấn giám sát, khóa học tư vấn giám sát uy tín tại Hà NộiKhóa học quản lý dự án, tập huấn Quản lý dự án tại Hà TĩnhKhóa học đấu thầu qua mạngKhoa hoc an toan lao dong, Cấp chứng nhận an toàn lao độngChung chi hanh nghe thiet ke

Thẩm quyền phê duyệt KHĐT gói thầu tư vấn lập quy hoạch

(18:51:15 04/01/2014)

Tỉnh A đang xây dựng KHĐT một số gói thầu dịch vụ tư vấn lập quy hoạch bao gồm quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện và quy hoạch ngành.

   Hỏi:

 Trong trường hợp này việc phê duyệt KHĐT các gói thầu dịch vụ tư vấn nêu trên thuộc thẩm quyền của CĐT hay người có thẩm quyền quyết định đầu tư?

   Trả lời:

 Công tác quy hoạch được thực hiện như một dự án bao gồm công tác chuẩn bị, lập, thẩm định, trình duyệt và công bố quy hoạch. Các cấp có thẩm quyền căn cứ định mức chi phí trong quyết định số 281/2007/QĐ-BKH để tính mức chi phí và thanh toán chi phí cho toàn bộ nội dung của công việc lập, thẩm định lập mới quy hoạch (gọi là dự án quy hoạch) và rà soát, điều chỉnh, bổ sung (gọi là dự án điều chỉnh) quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch sản phẩm chủ yếu (Mục 1 phần I Quyết định 281/2007/QĐ-BKH ngày 26/03/2007 của Bộ KH&ĐT)
 

Trường hợp pháp luật quy hoạch có quy định về cấp thẩm quyền phê duyệt công tác chuẩn bị quy hoạch trong đó bao gồm cả việc phê duyệt KHĐT các gói thầu dịch vụ tư vấn lập quy hoạch thì thực hiện theo quy định của pháp luật quy hoạch.
 

Trường hợp pháp luật quy hoạch chưa quy định về nội dung trên, tỉnh A có thể vận dụng quy định đối với dự án đầu tư tại khoản 1 điều 11 Nghị định 85/CP. Cụ thể, trường hợp các gói thầu tư vấn nói trên được thực hiện trước khi có quyết định đầu tư, nên xác định được CĐT thì đơn vị thuộc CĐT có trách nhiệm trình KHĐT lên người đứng đầu cơ quan CĐT để xem xét, phê duyệt. Trường hợp chưa xác định được CĐT thì đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án chỉ định một đơn vị trực thuộc tổ chức thẩm định KHĐT trước khi phê duyệt. Trường hợp các gói thầu tư vấn nói trên được thực hiện sau khi có quyết định đầu tư, người phê duyệt quyết định đầu tư sẽ đồng thời là người phê duyệt KHĐT.

Cập nhật "
tình huống trong đấu thầu" mới nhất  Khóa học đấu thầu tại Vdict.edu.vn

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận

Chia sẻ bài viết facebook google twitter print email

Copyright 2013 © Viện đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Xây dựng - VDICT