• Banner chạy dọc bên trái
Khoa hoc dau thau, Tư vấn đấu thầu Viện đào tạo và bồi dưỡng cán bộ xây dựng VDICT
Khoa hoc chi huy truong cong trinh, cấp chứng chỉ huy trưởng công trình Khoa hoc tu van giam sat, xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát tại Hà NộiLớp tư vấn giám sát, khóa học tư vấn giám sát uy tín tại Hà NộiKhóa học quản lý dự án, tập huấn Quản lý dự án tại Hà TĩnhKhóa học đấu thầu qua mạngKhoa hoc an toan lao dong, Cấp chứng nhận an toàn lao độngChung chi hanh nghe thiet ke

Tổng Hợp tình huống đấu thầu

(23:29:06 27/11/2013)

Tổng hợp các bài viết, tình huống về đấu thầu Với mong muốn góp phần chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm đồng thời giúp các đồng nghiệp, học viên, những người làm công tác đấu thầu hiểu và vận dụng đúng các quy định pháp luật đấu thầu hiện hành xaydungvina.com xin giới thiệu một số tình huống, bài phân tích về đấu thầu được sưu tầm từ các tạp chí, sách "tình huống đấu thầu"...,


I. CÁC TÌNH HUỐNG TRONG ĐẤU THẦU

- Ai là người có thẩm quyền giải quyết các tình huống đấu thầu?

- Thẩm quyền phê duyệt KHĐT gói thầu tư vấn quy hoạch

- Tổng thầu EPC có phái áp dụng luật đấu thầu?

- Tách gói thầu EPC trong kế hoạch đấu thầu

- Đăng tải TBMT trên mạng hay trên Báo đấu thầu

- Có nên giá gói thầu trong việc đăng tải thông tin mời thầu?

- Ngôn ngữ trong HSMT

- Hồ sơ mời thầu có nhất thiết phải thẩm định không?

- Điều chỉnh hồ sơ mời thầu

- Quy định thời điểm đóng thầu thế nào cho phù hợp

- Về nội dung thời gian trong KHĐT

- Phân biệt HSMT MSHH và HSYC chào hàng cạnh tranh

- Điều kiện tiên quyết trong HSMT

- Sơ tuyển bổ sung nhà thầu

- Giá trị đảm bảo dự thầu

- Ký bản gốc HSDT

- Bổ sung tài liệu trong quá trình đánh giá HSDT

- Thay đổi tư cách (tên) tham gia đấu thầu

- Thay đổi thành viên trong liên danh

- Mua sắm trực tiếp – Điều kiện áp dụng

- Hình thức mua sắm trực tiếp

- Thay đổi thuế suất VAT trong mua sắm trực tiếp

- Ứng vốn trong chỉ định thầu

- Phải thẩm định kết quả trong chỉ định thầu?

- Lượng hóa tính hiệu quả các yếu tổ về Kinh tế - Xã hội trong chỉ định thầu

- Yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu trong chào hàng cạnh tranh

- Điều kiện tham gia đấu thầu

- Đơn vị sự nghiệp tham gia đấu thầu

- Công ty mẹ - công ty con tham gia đấu thầu

- Kinh nghiệm và năng lực là của tổng công ty hay của đơn vị thành viên

- Đơn dự thầu

- Tính hợp lệ của đảm bảo dự thầu

- Làm rõ HSDT

- Đánh giá HSDT về mặt kỹ thuật

- Không xếp hạng đối với hồ sơ dự thầu có giá đề nghị trúng thầu cao hơn giá gói thầu

- Hiệu lực của hồ sơ dự thầu (HSDT)

- Đề xuất nhân sự trong hồ sơ dự thầu (HSDT)

- HSDT chào theo nhiều phương án

- Đánh giá năng lực và kinh nghiệm nhà thầu

- Điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà thầu

- HSDT chào nhiều giá

- Loại bỏ HSDT vì thiếu dấu giáp lai đóng vào phong bì đựng HSDT là đúng hay sai?

- Gia hạn thời điểm đóng thầu

- Giấy phép bán hàng thuộc bản quyền nhà sản xuất

- Giấy phép bán hàng hết hiệu lực trước HSDT

- Hiệu chỉnh sai lệch đối với đơn giá khác thường

- Làm rõ bảo lãnh dự thầu

- Bảo đảm dự thầu hợp lệ

- Đảm bảo dự thầu trong chào hàng cạnh tranh

- Vay tiên BMT để nộp bảo đảm dự thầu

- Ủy quyền ký HSĐX

- Gian lận trong đấu thầu

- Xét duyệt trúng thầu

- Đánh giá HSDT của gói thầu thí điểm đấu thầu qua mạng

- Thương thảo về thay đổi nhân sự chủ chốt trong gói thầu dịnh vụ tư vấn

- Bảo đảm thực hiện hợp đồng

- Ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng

- Biên bản thương thảo hoàn thiện hợp đồng có cần thiết trước khi ký hợp đồng?

- Ủy quyền thực hiện hợp đồng

- Tình huống về hợp đồng trọn gói

- Xếp hạng nhà thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ

- Nhà thầu cung cấp hàng hóa không đúng với hợp đồng đã ký

- Áp dụng luật đấu thầu đối với gói thầu thuộc dự án BOT, BTO, BT

- Sử dụng giá đánh giá đối với gói thầu quy mô nhỏ

- Gói thầu chia làm nhiều phần (lô)

- Thời gian mở thầu

- Đơn giá bất thường khi chấm thầu

II. CÁC BÀI VIẾT VỀ ĐẤU THẦU

- Cần giảm bớt tình trạng chỉ định thầu với các công trình dùng ngân sách nhà nước

- Nhà thầu ngoại chưa thể hiện được nhiều ở các CTGT

- Không cấp phép nếu không sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam

-  Lợi ích nhóm từ kẽ hở của Luật Đấu Thầu

-  Quy định việc đấu thầu mua sắm tài sản của cơ quan nhà nước

-  Có nên xóa bỏ rào cản về đảm bảo cạnh tranh chống khép kín trong đấu thầu?

-  Nên có một đạo luật thống nhất về đầu tư công

-  Tổng quan về EPC

- "Thư giảm giá" một vấn đề sống còn và khó lường trong thực tế Đấu thầu.

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận

Chia sẻ bài viết facebook google twitter print email

Copyright 2013 © Viện đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Xây dựng - VDICT