• Banner chạy dọc bên trái
Khoa hoc dau thau, Tư vấn đấu thầu Viện đào tạo và bồi dưỡng cán bộ xây dựng VDICT
Khoa hoc chi huy truong cong trinh, cấp chứng chỉ huy trưởng công trình Khoa hoc tu van giam sat, xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát tại Hà NộiLớp tư vấn giám sát, khóa học tư vấn giám sát uy tín tại Hà NộiKhóa học quản lý dự án, tập huấn Quản lý dự án tại Hà TĩnhKhóa học đấu thầu qua mạngKhoa hoc an toan lao dong, Cấp chứng nhận an toàn lao độngChung chi hanh nghe thiet ke

Ứng vốn trong chỉ định thầu

(23:36:22 27/11/2013)

Nghị định 85/CP (Điều 40, khoản 3, điểm C) quy định một trong các điều kiện áp dụng chỉ định thầu là “đã được bố trí vốn theo yêu cầu tiến độ thực hiện gói thầu. không quy định nhà thầu ứng vốn để thực hiện gói thầu là điều kiện để chỉ định thầu”.

Nghị định 85/CP (Điều 40, khoản 3, điểm C) quy định một trong các điều kiện áp dụng chỉ định thầu là “đã được bố trí vốn theo yêu cầu tiến độ thực hiện gói thầu. không quy định nhà thầu ứng vốn để thực hiện gói thầu là điều kiện để chỉ định thầu”.

Hỏi: Quy định nếu trên được hiểu như thế nào? Trường hợp CĐT thực hiện tạm ứng cho nhà thầu được chỉ định thầu theo quy định trong hợp đồng đã ký thì có vi phạm quy định nêu trên không?

Trả lời: Khi áp dụng hình thức chỉ định thầu, gói thầu phải thuộc các trường hợp được chỉ định thầu quy định tại điều 20 Luật Đấu thầ, Khoản 4 Điều 2 Luật sửa đổi, Điều 101 Luật Xây dựng, Khoản 1 và khoản 2  Điều 40 Nghị định 85/CP, đồng thời phải tuân thủ các điều kiện áp dụng nêu tại khoản 3 điều 40 và quy trình chỉ định thầu nêu tại Điều 41 Nghị định 85/CP.

Liên quan đến điều kiện áp dụng chỉ định thầu, theo quy định tại điểm C khoản 3 điều 40 nghị định 85/CP thì đối với gói thầu áp dụng chỉ định thầu, một trong các điều kiện là gói thầu đó phải được bố trí vốn theo tiến độ thực hiện và CĐT không được quy định việc nhà thầu ứng vốn để thực hiện gói thầu là điều kiện để nhà thầu được đề nghị trúng chỉ định thầu.

Như vậy quy định này hoàn toàn không liên quan đến việc CĐT tạm ứng cho nhà thầu được chỉ định thầu để thực hiện các nội dung công việc thuộc gói thầu theo quy địnhtrong hợp đồng đã ký giữa hai bên. Tuy nhiên, trong trường hợp tạm ứng cho nhà thầu được chỉ định thầu, CĐT cần quy định rõ giá trị, thời hạn tạm ứng và cách thức hoàn trả tiền tạm ứng phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Trường hợp cần thiết, CĐT có thể yêu cầu nhà thầu nộp bảo lãnh tiền tạm ứng để đảm bảo khoản tiền tạm ứng được sử dụng đúng mục đích (Tham khảo mẫu bảo lãnh tiền tạm ứng trong Mẫu HSYC chỉ định thầu xây lắp ban hành kèm theo thông tư số 04/2010/TT-BKH của Bộ KH&ĐT).

Như vậy, việc nghiên cứu để hiểu đúng các quy định pháp luật về đấu thầu nói chung và quy định về chỉ định thầu nói riêng là hết sức cần thiết để góp phần đảm bảo việc tuân thủ triệt để các quy định này trong công tác đấu thầu.

 

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận

Chia sẻ bài viết facebook google twitter print email

Copyright 2013 © Viện đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Xây dựng - VDICT