• Banner chạy dọc bên trái
Khoa hoc dau thau, Tư vấn đấu thầu Viện đào tạo và bồi dưỡng cán bộ xây dựng VDICT
Khoa hoc chi huy truong cong trinh, cấp chứng chỉ huy trưởng công trình Khoa hoc tu van giam sat, xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát tại Hà NộiLớp tư vấn giám sát, khóa học tư vấn giám sát uy tín tại Hà NộiKhóa học quản lý dự án, tập huấn Quản lý dự án tại Hà TĩnhKhóa học đấu thầu qua mạngKhoa hoc an toan lao dong, Cấp chứng nhận an toàn lao độngChung chi hanh nghe thiet ke

Yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu trong chào hàng cạnh tranh

(23:16:17 27/11/2013)

CĐT X tổ chức chào hàng cạnh tranh một gói thầu MSHH. Do sơ suất trong quá trình lập HSYC chào hàng cạnh tranh, CĐT đã quy định các điều kiện tiên quyết và HSYC về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu trong HSYC đối với hình thức đấu thầu rộng rãi.


CĐT X tổ chức chào hàng cạnh tranh một gói thầu MSHH. Do sơ suất trong quá trình lập HSYC chào hàng cạnh tranh, CĐT đã quy định các điều kiện tiên quyết và HSYC về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu trong HSYC đối với hình thức đấu thầu rộng rãi.

Có 4 nhà thầu nộp HSĐX và cả 04 HSĐX đều không đáp ứng được điều kiện tiên quyết và năng lực, kinh nghiệm theo quy định của HSYC trong đó có 02 nhà thầu chào giá thấp hơn giá gói thầu.

Các thành viên tổ chuyên gia có quan điểm rằng việc HSYC chào hàng cạnh tranh quy định về điều kiện tiên quyết và yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm là không phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 43 Nghị định 85/CP và cần phải tiếp tục đánh giá các HSĐX đã nộp của 04 nhà thầu.

 Hỏi:  Theo quan điểm nêu trên của tổ chuyên gia có phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu không?

 Trả lời:  Theo quy định của  Luật Đấu thầu (Điều 22 khoản 1 điểm a), hình thức chào hàng chạnh tranh được áp dụng đối với các gói thầu MSHH có giá gói thầu dưới hai tỷ đồng để mua sắm những hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tương đương nhau về chất lượng. Khi áp dụng hình thức chào hàng chạnh tranh thì BMT chỉ đánh giá cao các báo giá được nộp theo yêu cầu của HSTC về mặt kỹ thuật, xác định báo giá có giá chào thấp nhất ( Nghị định 85/ CP Điều 43 khoản 3). Như vậy, đối với hình thức chào hàng cạnh tranh, HSYC không cần nêu yêu cầu và năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu tham dự chào hàng ( Nghị định 85/CP Điều 43 khoản 1).

Đối với rường hợp nêu trên, HSYC đưa ra TCĐG về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu. Do đó, việc đánh giá HSĐX phải căn cứ theo các TCĐG về năng lục kinh nghiệm và các yêu cầu khác đã nêu trong HSYC.

Theo quy định tại điều 43 Luật Đấu thầu, trường hợp tất cả các HSDT về cơ bản không đáp ứng được các yêu cầu của HSMT thì phải hủy đấu thầu. Tuy nhiên đây là gói thầu thực hiện chào hàng cạnh tranh nên việc đưa ra năng lực, kinh nghiệm trong HSYC là một tình huống trong đấu thầu. Theo quy định tại khoản 19 Điều 2 Luật sửa đổi bổ xung thì việc sử lý tình huống trong đấu thầu thuộc thẩm quyền của CĐT. Theo đó, CĐT có thể lựa chọn 1 trong 2 phương án sau:

- Hủy kết quả chào hàng và tiến hành chào hàng lại: Với cách lựa chọn này, CĐT sẽ tránh được kiến nghị không đáng có của các nhà thầu và đảm bảo mục tiêu công bằng, minh bạch và cạnh tranh trong đấu thầu. Bên cạnh đó, cần lưu ý trong quá trình chào hàng lại không đưa ra các điều kiện về năng lực, kinh nghiệm trong HSYC chào hàng.

- Xem xét đánh giá cao các báo giá theo tiêu chuẩn kỹ thuật và giá chào: CĐT chỉ nên cân nhắc sử dụng cách lựa chọn nà khi gói thầu thực sự cấp bách cần phải MSHH ngay để đưa vào sử dụng và không còn đủ thời gian để tổ chức chào hàng lại.
Tin tức "tình huống trong đấu thầu" được cập nhật mới nhất bởi Khóa học đấu thầu tại
Vdict.edu.vn

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận

Chia sẻ bài viết facebook google twitter print email

Copyright 2013 © Viện đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Xây dựng - VDICT